Час одељењског старешине – припреме за четврти разред друго полугодиште

ПЛАН ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – 2. ПОЛУГОДИШТЕ

Припреме:

18. Свети Сава – радионица     sv-sava-hilandar

19.Отворено ћу рећи

20.Како да боље живимо са другима – вандализам

21.Општа и лична хигијена

22.Недеља здраве хране

Програм рада ментора са учитељем приправником

Коришћена литература у изради програма:

ВОДИЧ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСАО НАСТАВНИКАРАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ, Београд, 2006.

МЕНТОРСТВО -приручник за наставнике, Подгорица, 2009.

ПРОГРАМ РАДА МЕНТОРА СА НАСТАВНИКОМ ПРИПРАВНИКОМ

ДНЕВНИК ЗА РЕФЛЕКСИЈУ

IИНСТРУМЕНТ ЗА САМОПРОЦЕНУ УЧИТЕЉА ПОЧЕТНИКА

АХА табела

c3c2f5119387

Српски језик – четврти разред

Graphic3

ПРИДЕВИ     1an2

Контролни задатак

Контролни задатак

Радни лист – граматика

РАДНИ ЛИСТ – заменице

Радни лист – језичке вежбе 

Радни лист – граматика

Писање присвојних именица изведених од властитих именица

Контролни задатак – именице, глаголи придеви

Градивни придеви -вежба

Глаголска времена 3. групе

Укрштеница – глаголи

Збирне и градивне именице -вежбе 3 нивоа

Контролни 2 (поправни)

flowersflowersflowersflowersgif_2911

Математика за четврти разред

Збирка материја ла за четврти разред:

Graphic2

Домине – разломци     1an2

Триомино – разломци   1an2

Једначине – укрштеница

Математички изрази

Квадар и коцка – површина   

Дељење двоцифреним бројем       

Дељење вишецифреним бројем         

ПРИПРЕМА ЗА ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ЗДРУЖИВАЊЕ ЧИНИЛАЦА

Дељење једноцифреним бројем 2  

Множење једноцифреним бројем 

Дељење једноцифреним бројем 1  

Дељење једноцифреним бројем

Укрштеница

Множење једноцифреним бројем

Задатак – дељење и множење

Дељење декадном јединицом

Сабирање, одузимање, множење, дељење        

Сабирање и одузимање

Игра за увежбавање сабиранја и одузимања             

Припрема за други писмени задатак             

Контролни задатак – површина квадрата и правоугаоника    

Површина правоугаоника и квадрата – групни облик рада      

Јединице мере за површину – 3 нивоа      

Слагалица       

Триомино -јединице за мерење површине

Површина фигуре 

1240543_355470247916965_1471818507_n

Задаци – Halloween

Математика за талентоване

Задатак за примену знања

Укрштеница – бројеви до милион

Сабирање и одузимање хиљада и милиона 1  993685_355470084583648_2069217307_n

Сабирање и одузимање – 3 нивоа

Сабирање и одузимање хиљада и милиона

Сабирање и одузимање – решења у слагалици

Сабирање

Сабирање 1

Одузимање

Одузимање – 3 нивоа 

Укрштеница – одузимање

Одузимање – 3 нивоа  

Припрема за 1. писмени задатак

a48f2a335446

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – ПРИПРЕМЕ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

22Backup_of_Graphic1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План за ЧОС – 1. полугодиште

Припреме за час одељењског старешине – четврти разред

План учења – за 9. час

Учим лако, јер знам како – за 9. час

Није тешко бити фин -за 10. час

Коришћена литература:

1.    Материјал са семинара: Водич за часодељењскогстарешине(Збирка сценарија за ЧОС 1,2,3,4,5)

2.    Немој ми се ругати – Приручник за наставнике од 2. До 5. Разреда,Projekt operacije „Poštovanje“ koji su zamislili i izradili Peter Yarrow Productions i Educators for Social Responsibility („Odgojitelji za društvenu odgovornost“), Direktori projekta:  Peter Yarrow i Flora Lazar , Napisala: Laura Parker Roerden

                      Viši savjetnik za sadržaj:  Linda Lantieri 

3.    Методе активно орјентисане наставе, Крагујевац, 2011

4.    Приручник за наставнике, EU VET program, 2006.

5.    http://www.zbornica.com/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=117&Itemid=108

 

Учитељска свеска

Наша обавеза „јесте редовно проверавање постигнућа“(члан 3. Правилник о оцењивању ученика у ОШ), и иако смо то радили и пре усвајања овог правилника  требало је смислити нешто ново, јер наше свеске у којима смо водили белешке нису бике довољне.. Осмишљавали смо и осмишљавамо нове листе, а пошто предајемо седам предмета, те наше белешке су имале и по 5-6 страна за сваког ученика. Све је то добро, чак одлично, али није функционално. Ученик одговара усмено, дали сте оцену и треба да је упишете у листу коју сте сачинили. Прво у гомили листа треба пронаћи ученика, затим излистати и пронаћи предмет и област коју сте оцењивали, онда упишете оцену, док драгоцено време тече. Права агонија настане када уписујете оцене са писмених вежби, ако их уписујете на часу изгубите добар део часа. То је један од разлога настанка Учитељске свеске. она  ће  омогућити да се  на једноставан и ефикасан начин прате постигнућа и напредовање ученика.

Имена ученика се пишу са леве и десне стране продужетка на корицама. На левим – парним странама пратите ученике чија сте имена уписали на левој страни, на десним – непарним странама пратите ученике чија сте имена уписали на десној страни.

свескаОцене уписујете у две боје: црвеном – писмене провере, а плавом усмене провере. код сваког ученика је остављен и простор за белешку или препоруку. У првом разреду уписујете О – за остварено, ДО – за делимично остварено и Н- за неостварено. Код писмених провера рачунате проценат остварености и уписујете га код области коју сте проверавали. Касније описне оцене пишете на основу степена усвојености знања, које сте редовно бележили.

Sveska 1

Наш главни циљ приликом осмишљавања Учитељске свеске јесте једноставан  начин праћења постигнућа и напредовања ученика, који нам неће одузимати време на часу. Учитељска свеска садржи све оно што Правилник о оцењивању налаже и нешто мало више: календар рада за планирање писмених вежби и других активности, листе за праћење односа ученика према учењу, и раду, протокл посматрања понашања и моралних квалитета ученика, домаћи задаци, додатна, допунска, иницијални и критеријумски тестови….  Када у свеску унесете све податке  имаћете портфолио свог одељења.

IMG_7740
Рефлексија васпитно-образовног рада
IMG_7739
Календар рада за планирање активности
IMG_7737
Оцене ученика по предметима
IMG_7738
Однос према учењу и раду
IMG_7734
Оцене ученика

  IMG_7741   

Учитељску свеску можете поручити преко e-mail адресе: mojportfolio12@gmail.com

Можете је купити у књижарама:

  •    „Елит“ – Босанска бр.77 (Аеродром) – Крагујевац
  • „Пејтон“ -  Школска бр. 14 – Оџаци