Примери часова

МАТЕМАТИКА

                                                   

Пролећна журка –                                Одузимање троцифреног

Фунционално                                           броја од једноцифреног

математичко знање

 

                                                     

Час Математике у                Математичка басна

млечномресторану                 -Коришћење часовника

"Колачић"

 

                                                     

Дељење двоцифреног               Римски бројеви игре

броја једноцифреним

 

                                                       

ДИГИТАЛНИ ЧАС           Сабирање и одузимање
1.место

                                                   

Римски бројеви                   Математичка бајка   

- Игре
           

Математичка басна                                Задаци са две операције

коришћење часовника

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

                                                              

Именице                          Домине

-три нивоа

 

                                                   

 Бинго             ДИГИТАЛНИ ЧАС
                Хлеб, В.Андрић 3.место


            
Заљубљене ципеле        Писање вишечланих 
П.Грипари            географских појмова
                      

Вук и јагње              ДИГИТАЛНИ ЧАС 2.место                                   
-позориштанце

ПРИРОДА И ДРУШТВО

                                        

Магнет                                                    Разноврсност

Звук                                                          животиња

 

                                                

Ваздух                                                        Утицај човека

на природу

 

 

                                                   

Зелендан                                                   Кретање