ДРАМАТИЗАЦИЈА БАЈКЕ – МАТЕМАТИЧКА БАЈКА

 Добар начин да реализујемо један час утврђивања сабирања и одузимања је кроз драматизацију једне бајке. Неколико дана, пре часа утврђивања, узмемо једног , два највише три ученика и припремио овај драмски текст. Ученицима наставник треба да објасни да ће се на овом часу утврђивања радити мало другачије. Сваки ученик ће испред себе имати отворену свеску, како би могао да решава задатке. Ученике упозорити да пажљиво слушају драмски приказ, јер ће им глумци саопштавати задатке, а они ће записивати поставку у свеску и потом решавати задатак. Када се први пут ради на овај начин од деце глумаца захтевати да сваки задатак понове два пута, како не би дошло до забуне, али следећи пут не треба понављати задатак, већ инсистирати на пажљивом слушање од стране ученика.  Сваки пут кад глумац постави задатак ученици самостално или у пару решавају задатке. Повратну информацију давати после сваког задатка.

Преузми текст бајке: Vuk i tri praseta

Дидактичке игре

Кад говоримо о игри у настави, не говоримо о активностима чији је једини циљ забава, већ о активностима које имају и педагошки карактер. У настави кроз игру  забава неосетно прелази у усвајање нових знања, у самоучење и стваралаштво. Дидактичке игре са јасно постављеним образовним циљем   довешће до педагошких резултата који су у складу са постављеним стандадима.

Преузми – Игре

Вероватноћа – математика

Са вероватноћом ученици треба да се упознају још у првом разреду на часовима математике, а ова игра је изузетно погодна за то. Може се играти од другог полугодишта првог разреда, у другом, трећем и четвртом разреду, а може се играти и у старијим разредима.

Преузми:  Verovatnoća pravila

Вероватноћа

Вероватноћа -жетони

Вероватноћа - табла

Задаци за вежбање множења

1.Упиши бројеве у квадратиће , тако да једнакости буду тачне и усправно и водоравно.2. Реши задатке па добијене бројеве обој.

3.Ана је залутала. На путу вреба опасност. Ако тачно решите задатке помоћи ћете Ани да безбедно стигне до куће. 

  1. Тијана има 4 пара ципела. Колико је то ципела укупно?
  1. Саша има у две кутије по 8 кликера. Колико кликера има укупно?
  1. Бака у два џепа има по 6 лизалица. Колико је лизалица купила?
  1. Ивана је купила брату 2 кесице сличица. Колико је то сличица ако у свакој кесици има по 5 сличица?
  1. Једна бубамара има 9 тачкица на телу. Колико тачкица имају две бубамаре?
  1. Горан је од маме и  тате добио два пута по два балона. Колико је то балона укупно?

4. Марина се изгубила у шуми.  Постоји више путева до куће, али је само један прави. Ако потражиш добијене производе у лавиринту  помоћи ћеш јој да стигне у свој дом.

1х2=                4х4=          

1х4=                9х2=

3х2=                6х4=

2х4=                8х4=

5х2=                9х4=

3х4=              10х4=

7х2=