„МОЈ ПОРТФОЛИО“ – Љ. ПАВЛОВИЋ, Д. ВРАНИЋ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Предлажемо вам још једно издање Издавачке куће „ВЕНИПРИНТ“ – „Мој портфолио“ аутора Љиљане Павловић и Даниеле Вранић за децу предшколског узраста. Основни циљ овог приручника је да и деца предшколског узраста добију модел који ће им помоћи да прате своје прве успешне кораке у процесу образовања. Овај приручник представља модел који ће децу усмеравати и дозвољавати им да испоље своју креативност, подстицаће их да постављају циљеве и планирају кораке реализације. С друге стране, дете ће у „Мој портфолио“ уносити своје утиске , своје мисли о себи, групи, васпитачици, … свему ономе што је за дете важно.Радећи по овом моделу деца ће се укључити у процес самоупознавања, самопроцењивања, самоевалуације… . Родитељи ће попунити упитнике предвиђене за њих и пратити успехе свог дететa, помагати у одабиру материјала који ће се ставити у портфолио, давати информације до којих дете не може само доћи… Васпитач ће пратити рад детета на портфолију и кроз понуђене упитнике боље упознавати његову личност и карактер, а то ће му помоћи да направи индивидуалне профиле сваког члана групе, као и профил целе групе.
“Мој портфолио“ једног предшколца ће помоћи учитељу првака да упозна своје ученике и пре него што школска година почне.


Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

УКЉУЧИМО РОДИТЕЉЕ У ОЦЕЊИВАЊЕ

Није довољно родитеље четири пута годишње извештавати о успеху њихове деце, они треба да буду укључени у праћење напредовања и развоја своје деце, а  то ће им омогућити приручник  „Мој портфолио“. Учитељи и наставници  треба да иду и корак даље, па да родитеље укључе у  процес оцењивања ученика. Пратећи рад своје деце на личном портфолији и укључивањем  у процес оцењивања помоћи ће родитељима да схвате како њихово дете напредује и како могу убудуће да му помогну да напредује брже. Писмени извештаји учитеља о напредовању ученика ће се надограђивати на лични портфолио ученика и на процене родитеља. Већина учитеља има добру праксу да на крају сваког квалификационог периода родитеље писмено извештава о успеху деце, ово извештавање ће бити квалитетније уколико се надовезано на самопроцене ученика и процене родитеља. Укључивањем родитеља у оцењивање стиче се могућност бољег разумевања оцењивања од стране родитеља.

Предлог листе за оцењивање ученика од стране родитеља:

Листа за оцењивање ученика

Како родитељи виде своје дете сазнаћете када попуне  упитник.

КАКО ВИДИМ СВОЈЕ ДЕТЕ

НЕМА ПОБЕДНИКА И ПОБЕЂЕНИХ

Посебна  вредност портфолија „Мој портфолио“ је промоција власника, откривање његових индивидуалних способности, развијање његове мотивације и креативности. Зато је неопходно ученицима предочити да израда портфолија није трка за дипломама, наградама и похвалама  свих врста, већ да је то активно учешће у личном развоју кроз откривање индивидуалних способности и њихов даљи развој. Дугорочне студије психолога и педагога су довеле до заузимања заједничког става да водећим карактеристикама креативних особа не би требало сматрати само „изузетне способности“ (интелигенција, креативност, итд) и мотивацију (животна сврха), већ и процес учешћа у активностима обуке и креативног рада, а  кључни фактор је схватање креативног потенцијала појединца.

Да би се успешно самореализовало у савременом друштву , дете мора у најранијем узрасту да буде мотивисано да поставља циљеве којима ће да тежи. Успех у школи у великој мери зависи нивоа самодисциплине и способности за преиспитивање. Дете, такође, мора бити у стању да се носи са неуспесима, као и са успесима. Што се раније утврде унутрашњи потенцијали детета, то ће даљи развој детета тећи безболније. „Мој портфолио“ ће вам, између осталог,  помоћи да утврдите унутрашње потенцијале детета јер је постојећи шаблон  јасно структуиран и усмерава дете ка крајњем циљу. Стога пoмоћ одраслих треба да буде минимална и родитељи не би требало да воде портфолио уместо свог детета. Пустите дете да то ради само, а родитељ треба да прати и даје информације које су потребне, а до којих дете не може доћи у школи, помаже детету да изврши селекцију материјала који ће ставити у свој портфолио и позитивно подстиче дете да поставља циљеве и планира кораке. Учитељ има задатак да прати рад ученика на портфолију и тако боље упознаје дете. „Мој портфолио“ нуди упитнике који ће учитељу помоћи да упозна личност и карактер сваког свог ученика, да разуме како ученик доживљава успех, а како неуспех што ће му омогућити да препозна кризне ситуације ученика и да на време  одреагује.

Основни циљ модела „Мој портфолио“ је да забележи лични успех ученика на било ком пољу. То ће подићи ниво његовог самопоштовања и створити позитиван став за будућност. И још нешто, „Мој портфолио“ подстиче дете да се загледа у себе, учи га да разуме и заволи себе.  Али ће га научити и да процени друге, научиће га да се носи са успехом других онда када сам није био успешан, научиће да цени оно што други чине за њега и да пронађе прави начин да се захвали. „Мој портфолио“ће чувати школске успомене детета и биће његова „Школска радосница“ и успомена на школске дане.

„Од колевке па до гроба

Најлепше је ђачко доба“

                                     Б. Радичевић