НЕМА ПОБЕДНИКА И ПОБЕЂЕНИХ

Посебна  вредност портфолија „Мој портфолио“ је промоција власника, откривање његових индивидуалних способности, развијање његове мотивације и креативности. Зато је неопходно ученицима предочити да израда портфолија није трка за дипломама, наградама и похвалама  свих врста, већ да је то активно учешће у личном развоју кроз откривање индивидуалних способности и њихов даљи развој. Дугорочне студије психолога и педагога су довеле до заузимања заједничког става да водећим карактеристикама креативних особа не би требало сматрати само „изузетне способности“ (интелигенција, креативност, итд) и мотивацију (животна сврха), већ и процес учешћа у активностима обуке и креативног рада, а  кључни фактор је схватање креативног потенцијала појединца.

Да би се успешно самореализовало у савременом друштву , дете мора у најранијем узрасту да буде мотивисано да поставља циљеве којима ће да тежи. Успех у школи у великој мери зависи нивоа самодисциплине и способности за преиспитивање. Дете, такође, мора бити у стању да се носи са неуспесима, као и са успесима. Што се раније утврде унутрашњи потенцијали детета, то ће даљи развој детета тећи безболније. „Мој портфолио“ ће вам, између осталог,  помоћи да утврдите унутрашње потенцијале детета јер је постојећи шаблон  јасно структуиран и усмерава дете ка крајњем циљу. Стога пoмоћ одраслих треба да буде минимална и родитељи не би требало да воде портфолио уместо свог детета. Пустите дете да то ради само, а родитељ треба да прати и даје информације које су потребне, а до којих дете не може доћи у школи, помаже детету да изврши селекцију материјала који ће ставити у свој портфолио и позитивно подстиче дете да поставља циљеве и планира кораке. Учитељ има задатак да прати рад ученика на портфолију и тако боље упознаје дете. „Мој портфолио“ нуди упитнике који ће учитељу помоћи да упозна личност и карактер сваког свог ученика, да разуме како ученик доживљава успех, а како неуспех што ће му омогућити да препозна кризне ситуације ученика и да на време  одреагује.

Основни циљ модела „Мој портфолио“ је да забележи лични успех ученика на било ком пољу. То ће подићи ниво његовог самопоштовања и створити позитиван став за будућност. И још нешто, „Мој портфолио“ подстиче дете да се загледа у себе, учи га да разуме и заволи себе.  Али ће га научити и да процени друге, научиће га да се носи са успехом других онда када сам није био успешан, научиће да цени оно што други чине за њега и да пронађе прави начин да се захвали. „Мој портфолио“ће чувати школске успомене детета и биће његова „Школска радосница“ и успомена на школске дане.

„Од колевке па до гроба

Најлепше је ђачко доба“

                                     Б. Радичевић