УКЉУЧИМО РОДИТЕЉЕ У ОЦЕЊИВАЊЕ

Није довољно родитеље четири пута годишње извештавати о успеху њихове деце, они треба да буду укључени у праћење напредовања и развоја своје деце, а  то ће им омогућити приручник  „Мој портфолио“. Учитељи и наставници  треба да иду и корак даље, па да родитеље укључе у  процес оцењивања ученика. Пратећи рад своје деце на личном портфолији и укључивањем  у процес оцењивања помоћи ће родитељима да схвате како њихово дете напредује и како могу убудуће да му помогну да напредује брже. Писмени извештаји учитеља о напредовању ученика ће се надограђивати на лични портфолио ученика и на процене родитеља. Већина учитеља има добру праксу да на крају сваког квалификационог периода родитеље писмено извештава о успеху деце, ово извештавање ће бити квалитетније уколико се надовезано на самопроцене ученика и процене родитеља. Укључивањем родитеља у оцењивање стиче се могућност бољег разумевања оцењивања од стране родитеља.

Предлог листе за оцењивање ученика од стране родитеља:

Листа за оцењивање ученика

Како родитељи виде своје дете сазнаћете када попуне  упитник.

КАКО ВИДИМ СВОЈЕ ДЕТЕ