„МОЈ ПОРТФОЛИО“ – Љ. ПАВЛОВИЋ, Д. ВРАНИЋ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Предлажемо вам још једно издање Издавачке куће „ВЕНИПРИНТ“ – „Мој портфолио“ аутора Љиљане Павловић и Даниеле Вранић за децу предшколског узраста. Основни циљ овог приручника је да и деца предшколског узраста добију модел који ће им помоћи да прате своје прве успешне кораке у процесу образовања. Овај приручник представља модел који ће децу усмеравати и дозвољавати им да испоље своју креативност, подстицаће их да постављају циљеве и планирају кораке реализације. С друге стране, дете ће у „Мој портфолио“ уносити своје утиске , своје мисли о себи, групи, васпитачици, … свему ономе што је за дете важно.Радећи по овом моделу деца ће се укључити у процес самоупознавања, самопроцењивања, самоевалуације… . Родитељи ће попунити упитнике предвиђене за њих и пратити успехе свог дететa, помагати у одабиру материјала који ће се ставити у портфолио, давати информације до којих дете не може само доћи… Васпитач ће пратити рад детета на портфолију и кроз понуђене упитнике боље упознавати његову личност и карактер, а то ће му помоћи да направи индивидуалне профиле сваког члана групе, као и профил целе групе.
“Мој портфолио“ једног предшколца ће помоћи учитељу првака да упозна своје ученике и пре него што школска година почне.


Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.