ИМЕНИЦЕ – ТРИ НИВОА СЛОЖЕНОСТИ

Рад на задацима на три нивоа сложености је дидактички оправдан јер треба користити све могућности прилагођавања наставе могућностима ученика. Ученицима дати могућност да бирају задатке у складу са својим способностима, па ће интелектуални капацитети ученика бити максимално искоришћени а у току часа ће сви подједнако бити мисаоно ангажовани. Експериментално је доказано  да овај облик индивидуализације наставе утиче на постизање бољих резултата ученика.

У уводном делу часа ученицима поделити самолепљиве стикере на којима ће сваки ученик написати једну именицу. Затим све листиће ставити у једну кутију, листиће измешати, па поново поделити. Потом ученици прилазе и лепе листиће у једну од три категорије (биће, предмет, појава). Следи    самостални рад. Сваки ученик бира ниво који ће радити. Кад заврши рад на свом листићу , прилази столу који се налази испред табле, узима лист са решењима и проверава тачност. Код сваког тачног одговора ставља знак плус. Уколико је решио све тачно узима сличицу пчелице (коју лепи поред решених задатака и боји је ) и нови листић са задацима и ради даље.

У завршном делу часа обавезно извршити анализу одговора утврдити где су ученици највише грешили и  од ученика тражити да за домаћи задатак нацртају дијаграм успешности према добијеним рeзултатима.

Преузми наставне листиће у PDF  –  I M E N I C E           PČELA