ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности.
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у оквиру својих развојних активности.
На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 13/2012) сачињен је
ДОКУМЕНТ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У OСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ ЗА 2012/2013.

Click to access Dokument%20o%20vrednovanju%20stalnog%20strucnog%20usavrsavanja%20u%20ustanovi.pdf

А много више о овој теми имате на Био-блогу:
http://bioloskiblog.wordpress.com/2012/09/24/44-

images