РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА О СТАВОВИМА УЧЕНИКА ПРЕМА ПОРТФОЛИЈУ КАО СРЕДСТВУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ЛИЧНОГ НАПРЕДОВАЊА

Oсновни циљ овог истраживања је био  утврђивање ставова ученика према портфолију као средству за  праћење личног напредовања и развоја.

Резултати истраживања

 

Ученици о портфолију:Picture3Picture1Picture2Picture6Picture5Picture4Picture9Picture7Picture8Picture12Picture10Picture11Picture15

Picture26Picture13Picture16Picture17Picture18Picture14Picture19Picture20Picture22Picture23Picture24Picture21Picture25