Математички задаци за трећи разред – 1

Ево још  задатака  за трећи разред.

Множење и дељење десетица једноцифреним бројем

Дељење десетица једноцифреним бројем

Сабирање и одузимање – збирови

Одузимање42-08