НОВА УЧИТЕЉСКА СВЕСКА

 

Наша обавеза „јесте редовно проверавање постигнућа“(члан 3. Правилник о оцењивању ученика у ОШ), и иако смо то радили и пре усвајања овог правилника  требало је смислити нешто ново, јер наше свеске у којима смо водили белешке нису биле довољне.. Осмишљавали смо и осмишљавамо нове листе, а пошто предајемо седам предмета, те наше белешке су имале и по 5-6 страна за сваког ученика. Све је то добро, чак одлично, али није функционално. Ученик одговара усмено, дали сте оцену и треба да је упишете у листу коју сте сачинили. Прво у гомили листа треба пронаћи ученика, затим излистати и пронаћи предмет и област коју сте оцењивали, онда упишете оцену, док драгоцено време тече. Права агонија настане када уписујете оцене са писмених вежби, ако их уписујете на часу изгубите добар део часа. То је један од разлога настанка Учитељске свеске. она  ће  омогућити да се  на једноставан и ефикасан начин прате постигнућа и напредовање ученика.

У овој школској години имамо две учитељске свеске:

1. Учитељска свеска за праћење напредовања ученика првог разреда основне школе  је урађена по истом принципу као свеска за други трећи или четврти разред,  само је начин оцењивања другачији. У свесци је остављен простор  за уписивање података које добијете првим испитивањима познавања слова, читања  и писања. наш предлог је да резултате тог првог испитивања упишете црвеном бојом, а све остало плавом.

Сваки наставни  предмет има своју страну  за прво и друго полугодиште, препоруку и закључну оцену. Остављен је простор за уписивање процента остварености на писменим вежбама, простор за оцењивање труда ученика, а све   то ће вам омогућити да лакше напишете закључну оцену.

Naslovna resenja

2. Учитељска свеска за праћење постигнућа инапредовања ученика другог, трећег и четвртог разреда основне школе

РЕКЛАМА1

Имена ученика се пишу са леве и десне стране продужетка на корицама. На левим – парним странама пратите ученике чија сте имена уписали на левој страни, на десним – непарним странама пратите ученике чија сте имена уписали на десној страни.

свескаОцене уписујете у две боје: црвеном – писмене провере, а плавом усмене провере. код сваког ученика је остављен и простор за белешку или препоруку.

Оно што је у овој свесци другачије у односу на претходно  издање је да смо одвојили прво и друго полугодиште и додали смо страницу на којо ће се оцењивати труд ученика.

Наш главни циљ приликом осмишљавања Учитељске свеске јесте једноставан  начин праћења постигнућа и напредовања ученика, који нам неће одузимати време на часу. Учитељска свеска садржи све оно што Правилник о оцењивању налаже и нешто мало више: календар рада за планирање писмених вежби и других активности, листе за праћење односа ученика према учењу, и раду, протокл посматрања понашања и моралних квалитета ученика, домаћи задаци, додатна, допунска, иницијални и критеријумски тестови….  Када у свеску унесете све податке  имаћете портфолио свог одељења. Оно што је најважније да у свесци имате све дато прегледно, нема листања свеске и тражења имена ученика, не треба писати области јер је све написано, дакле само упишете оцену.

IMG_7740

Рефлексија васпитно-образовног рада

IMG_7739

Календар рада за планирање активности

IMG_7737

Оцене ученика по предметим

IMG_7734

Оцене ученика