ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – ПРИПРЕМЕ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

22Backup_of_Graphic1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План за ЧОС – 1. полугодиште

Припреме за час одељењског старешине – четврти разред

План учења – за 9. час

Учим лако, јер знам како – за 9. час

Није тешко бити фин -за 10. час

Коришћена литература:

1.    Материјал са семинара: Водич за часодељењскогстарешине(Збирка сценарија за ЧОС 1,2,3,4,5)

2.    Немој ми се ругати – Приручник за наставнике од 2. До 5. Разреда,Projekt operacije „Poštovanje“ koji su zamislili i izradili Peter Yarrow Productions i Educators for Social Responsibility („Odgojitelji za društvenu odgovornost“), Direktori projekta:  Peter Yarrow i Flora Lazar , Napisala: Laura Parker Roerden

                      Viši savjetnik za sadržaj:  Linda Lantieri 

3.    Методе активно орјентисане наставе, Крагујевац, 2011

4.    Приручник за наставнике, EU VET program, 2006.

5.    http://www.zbornica.com/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=117&Itemid=108