СВЕТ ОКО НАС – ДРУГИ РАЗРЕД

neziva-priroda-test

Вода – петоминутна провера

Жива и нежива природа тест -уторак

Жива и нежива природа тест

Контролни задата1 – материјали

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК – Кретање Контролни задатак – електрицитет

Контролни задатак 1

Контролни задатак 2

КРИТЕРИЈУМСКИ ТЕСТ

Насеља-ТЕСТ

НЛ Материјали 2

НЛ Материјали 3

НЛ Материјали

Провера области

Моја околина

Жива природа – Контролни задатак 1

Жива природа – Контролни задатак 2

Вода – петоминутна провера

f128V2_128profil3070911

МАТЕМАТИКА – ДРУГИ РАЗРЕД

 

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК – једначине А

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК – једначине Б.doc

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК 

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК

 НЛ Дељивост бројева

НЛ Једначине

 НЛ Мерење времена

НЛ Одреди рачунску операцију

НЛ Половина

НЛ Укрштеница

НЛ Дељење бројем 2

НЛ Укрштеница

Множење

НЛ Половина

Листић за самопроверу таблице множења

НЛ Дељеник делилац количник

НЛ Дужи

НЛ Јединице мере за дужину

НЛ Линије, права, полуправа, дуж

НЛ Мерење дужине изл. линије

НЛ Упоређивање дужи

Текстуални задаци са две операције

Здруживање чинилаца

МНОЖЕЊЕ 2,3,4,5,10ТАБЛИЦА МНОЖЕЊА

Текстуални задаци са две операције 

МНОЖЕЊЕ

Множење броја 4 и бројем 4 (припрема, математички бинго, слагалица)

Множење, знак пута

множење броја 2

Једначине

Једначине 1

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК 1

Слагалица

Сабирање без прелаза

Сабирање двоцифрених и једноцифрених бројева (38+7) 1

Сабирање двоцифрених и једноцифрених бројева (38+7)

Одузимање двоцифрених бројева (38–23) радни лист

Одузимање једноцифреног броја од вишеструке десетице

Одузимање једноцифрених бројева од двоцифрених (45–7) – листић

Одузимање једноцифрених бројева од двоцифрених (45–7) – листић

clipart-thumbs-upgood-thumb-up---clipart-best-ttxxdx0y