МАТЕМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Збирка материја ла за четврти разред:

Множење вишецифреног броја двоцифреним

Зависност количника од промене делиоца

Зависност количника од промене дељеника 1

Контролни задатак- ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ

Контролни задатак

Контролни задатак1

Контролни – површине квадра и коцке

КОЦКА, ОСОБИНЕ КОЦКЕ

Математички изрази.

Једначине.

Неједначине

Множење и дељење 3 нивоа

НЛ Jедначине и неједначине

НЛ Jедначине – множење 3н.

НЛ Jедначине – множење и дељење 3н.

НЛ Jедначине 1

НЛ Jедначине 2

НЛ Дељење вишецифреног броја двоцифреним

НЛ Дељење збира и разлике једноцифреним бројем

НЛ Дељење једноцифреног броја вишецифреним – слагалица

НЛ Дељење, површина

НЛ Дељење

НЛ Зависност количника и производа

НЛ Зависност количника од промене дељеника и делиоца 1

НЛ Зависност количника од промене дељеника и делиоца

НЛ Зависност количника од промене дељеника

НЛ Зависност производа од промене чинилаца

НЛ Изрази

НЛ ЈедначинеНЛ Коцка

НЛ Математичка укрштеница – дељење

НЛ Множење – 3 нивоа

НЛ Множење и дељење 0 и 1

НЛ Мрежа квадра и коцке

НЛ Неједначине 1

НЛ Неједначине

НЛ Особине квадра и коцке

НЛ Површина квадра 3 НИВОА 1

НЛ Површина квадра 3 НИВОА

НЛ Површина квадра и коцке 1

НЛ Површина квадра и коцке 2

НЛ Површина квадра и коцке 3

НЛ Површина квадра и коцке 4

НЛ Површина квадра и коцке.4

НЛ Површина квадра и коцке.5

НЛ Површина квадра и коцке

НЛ Површина коцке

НЛ Припрема за контролни – једначине и неједначине 1

НЛ Припрема за писмени задатак

НЛ Разломци 1

НЛ Разломци 2

НЛ Разломци 3 нивоа

НЛ Разломци 4

НЛ Разломци

НЛ Сталност збира

НЛ Сталност разлике и сталност збира

НЛ Сталност разликенл

Трећи писмени задатак

Површина квадра

Припрема за 3. писмени задатак 1

Припрема за 3. писмени задатак

ПРОВЕРА ЗНАЊА- изрази, једначине, неједначине

РазломциУПОРЕЂИВАЊЕ РАЗЛОМАКА

2.Писмени задатак 1

2.Писмени задатак

 НЛ Зависност разлике

Бројеви до 1 000 000-ТРИОМИНО

Јединице за мерење површине веће од m2

НЛ Бројевна полуправа – петоминутна

НЛ Бројевна полуправа

НЛ Декадне јединице

НЛ Јединице за мерење површине 1

НЛ Јединице за мерење површине веће од метра

НЛ Јединице за мерење површине

НЛ Јединице мере за површину веће од метра квадратног

НЛ Месна вредност цифре

НЛ Површина квадрата

НЛ Површина, припрема за проверу

НЛ Припрема за први писмени задатак

НЛ Припрема за тест – површина квадрата и правоугаоника

НЛ Сабирање и одузимање 2

НЛ Сабирање и одузимање 3. НИВОА

НЛ Сабирање и одузимање 3

НЛ Сабирање и одузимање петоцифрених бројева

НЛ Сабирање и одузимање хиљада и милиона

НЛ Сабирање и одузимање четвороцифрених бројева – 3. нивоа

НЛ Сабирање и одузимање

НЛ Скуп природних бројева 1

НЛ Скуп природних бројева- петоминутна

НЛ Скуп природних бројева

НЛ Слагалица – Бројеви до 1 000 000

НЛ СЛАГАЛИЦА БРОЈЕВИ ДО 1 000 000 1

НЛ Упоређивање вишецифрених бројева

ПОВРШИНА КВАДРАТА

Сабирање и одузимање до милион

Бројеви до 1 000 000-ТРИОМИНО

 ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ 1

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ

НЛ Бројеви већи од милион 1

НЛ Бројеви већи од милион 2

НЛ Бројеви већи од милион 3

НЛ Бројеви већи од милион

НЛ Бројеви до 1 000 000

НЛ Декадне јединице

НЛ Месна вредност цифре

НЛ Скуп природних бројева 1

НЛ Скуп природних бројева- петоминутна

НЛ Скуп природних бројева

НЛ Слагалица – Бројеви до 1 000 000

НЛ Упоређивање вишецифрених бројева

НЛ Читање и писање бројева

САБИРАЊЕ, ОДУЗИМАЊЕ, МНОЖЕЊЕ, ДЕЉЕЊЕ

Читање и писање бројева до 10 000       

Читање и писање бројева до 100 000

Graphic2

Домине – разломци     

Триомино – разломци

Једначине – укрштеница

Математички изрази

Квадар и коцка – површина   

Дељење двоцифреним бројем       

Дељење вишецифреним бројем         

ПРИПРЕМА ЗА ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ЗДРУЖИВАЊЕ ЧИНИЛАЦА

Дељење једноцифреним бројем 2  

Множење једноцифреним бројем 

Дељење једноцифреним бројем 1  

Дељење једноцифреним бројем

Укрштеница

Множење једноцифреним бројем

Задатак – дељење и множење

Дељење декадном јединицом

Сабирање, одузимање, множење, дељење        

Сабирање и одузимање

Игра за увежбавање сабиранја и одузимања             

Припрема за други писмени задатак             

Контролни задатак – површина квадрата и правоугаоника    

Површина правоугаоника и квадрата – групни облик рада      

Јединице мере за површину – 3 нивоа      

Слагалица       

Триомино -јединице за мерење површине

Површина фигуре 

1240543_355470247916965_1471818507_n

Задаци – Halloween

Математика за талентоване

Задатак за примену знања

Укрштеница – бројеви до милион

Сабирање и одузимање хиљада и милиона 1  993685_355470084583648_2069217307_n

Сабирање и одузимање – 3 нивоа

Сабирање и одузимање хиљада и милиона

Сабирање и одузимање – решења у слагалици

Сабирање

Сабирање 1

Одузимање

Одузимање – 3 нивоа 

Укрштеница – одузимање

Одузимање – 3 нивоа  

Припрема за 1. писмени задатак

a48f2a335446

Advertisements

Математички задаци за трећи разред – 1

Ево још  задатака  за трећи разред.

Множење и дељење десетица једноцифреним бројем

Дељење десетица једноцифреним бројем

Сабирање и одузимање – збирови

Одузимање42-08

ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА – УТИЦАЈ ЧОВЕКА НА ПРИРОДУ

Однос према животној средини се гради још од најранијег детињства. Пресудну улогу развоје еколошке свести имају школа и породица. Није довољно само деци причати да треба чувати животну средину, много је важније то показати кроз конкретне акције. Деца се понашају онако како им покажемо, од примера који им дајемо зависи какве ће навике усвојити. Формирање еколошке свести почиње још у вртићу, у школи се наставља њен развој и ту је улога одраслих најважнија. Није довољно само рећи , треба их укључити у конкретне акције које ће им омогућити стицање навике за цео живот.  Ако деца схвате узрочно-последичну зависност човека и природе развиће се у активне и одговорне особе према природи.

Презентација

Uticaj čoveka na prirodu

Diploma

EKO – ЗАДАЦИ – математика

Pogodi ko sam – asocijacije

Priprema za konkurs

Slagalica – matematika

Slike za srpski

Почетни текстови за радионицу бр.2 – српски

 

469
Овај рад је освојио прво место (у категорији од 1. до 4. разреда) на првом наградном конкурсу за КОРЕЛАТИВНИ ЧАС СА ЕКОЛОГИЈОМ   који је расписан од стране Центра за еколошко образовање и одрживи развој (ЦЕООР) и Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац (ЦСУ КГ)

ПРОЛЕЋНА ЖУРКА – МАТЕМАТИЧКИ ЗАДАТАК

Општи циљ функционалног  образовања јесте стицање и унапређивање знања, вештина, вредности и ставова неопходних конструктивно решавање проблема и суочавање са изазовима у свакодневном животу. Да би остварили тај циљ неопходно је  ученике доводити у ситуације у којима морају да разматрају неке стварне животне проблеме, да уоче  могућности и да донесу одлуке.

Ево примера једног таквог задатка. Ученике сам поделила у групе свака група је добила исти  задатак и исечке из каталога једне од великих трговинских кућа, пола хамера и неколико фломастера маркера. Требало је да припреме пролећну журку. Решења задатка су представили на хамеру.

Ево задатака:

Милош, Весна и Стева су се договорили  да направе журку поводом првог дана пролећа. Понели су своју уштеђевину и пошли у продавницу.Милош је понео 3 новчанице по 50 динара, 7 новчаница по 20, 5 кованица по 5 динара и 12 кованица по 2 динара.

Весна је понела 2 новчанице по 100 динара и 15 кованица по   10 динара и  38 кованица  по 2 динара.

Стева је понео 15 новчаница по 20 динара и 8 кованица по 10 динара, 16 кованица по 5 динара и 24 кованице по 2 динара.

Желели су да купе слаткише, али су желели да им остане новца и за одбојкашку лопту која у „Тики –шопу“ стаје 200, 250 и 300 динара у зависности од квалитета.  Договорили су се још да на журку позову и Марка, Сању и Јецу. Журку у част првог пролећног дана организују на оближњој ливади.

Помозите  Милошу Весни и Стеви да купе слаткише тако да буде довољно за све, али и да им остане новца да купе лопту. И не заборавите да  су им  потребне и пластичне чаше ако купе сокове, а оне коштају 2 динара по комаду. И још нешто журка се организује на ливади потребна им је и једна кеса за смеће.

Рачунајте!

Цене производа које су желели да купе имате у прилогу.

Каталог:

КАТАЛОГ ЗА 129 ЧАС

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

На крају часа ученици су образлагали своја решења и уочавали своје грешке Нпр.

Једна Kit Kat чоколадаца, а шесторо деце на журу, или зашто су купили лопту од 200 динара (зато што је јефтина) или од  300 динара (зато што је квалитетнија од оне јефтине и дуже ће трајати), које потрошио највише или најмање новца…

Било је јако занимљиво.

ДЕЉЕЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

Данас смо имали занимљив час математике на коме смо увежбавали дељење двоцифреног броја једноцифреним. Спојили смо по две клупе, то су биле станице. На свакој станици су били различити задаци. Ученици су  у групама ишли од станице до станице и решавали задатке, владало је узбуђење у учионици, сви су вредно радили трудећи се реше задатке на што више станица.

На табли су смајлићима представили своје расположење на часу.

Овде можете преузети припрему:

Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

ТАЈНИ АГЕНТ 000

На папирићима учитељ испише имена ликова из бајки или цртаних филмове. На једном од листића је име које представља решење шифроване поруке.   Свако дете извуче по један листић.  Сваком ученику дати  листић да шифрованом поруком и задатке. Задатак је да реше задате проблеме. Решавањем задатака добијају по  једно слово које је треба  да запишу и сачувају. Ко први реши задатак гласно узвикне решење, онај код кога је  листић са именом – решењем не сме ни једним покретом да се ода да је то он. Сада агент који је дешифровао поруку покушава да пронађе ко је тај агент, сва деца ћуте. Може да поставља питања, да посматра, потрага за тајним агентом може да се продужи до краја радног дана, када ће се објавити ко је страни агент. Решење овог задатка је: ТРИ ПРАСЕТА.

Наставни листић и упутство Тајни агент

1340859309_526-sekretnyj-agent_html