МУЗИЧКА КУЛТУРА 3. И 4. РАЗРЕД

Kontrolni zadatak 2

Kontrolni zadatak 3

Kontrolni zadatak 5

Kontrolni zadatak

Контролни задатак 4

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК 1

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК 2

Контролни задатак 3

Контролни задатак 4.

Наставни лист

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО – ТРЕЋИ РАЗРЕД

Петнаестоминутна – Сналазим у простору

Контролни задатак – Материјали и њихова употреба

НЛ Воде

НЛ Временске прилике

НЛ Делатност људи 10-минутна

НЛ Животне заједнице и станишта

НЛ Кретање 10-оминутна

НЛ ОРЈЕНТАЦИЈА – ПЕТОМИНУТНА

НЛ Орјентација 15-минутна

НЛ ПЕТОМИНУТНА – течности, ваздух

НЛ Прошлост

НЛ Рељеф

Тест – Животна станишта и животне заједнице 1

Тест – Животна станишта и животне заједнице

Тест – Мој крај и орјентација

ТЕСТ НЕЖИВА ПРИРОДА 3

ТЕСТ НЕЖИВА ПРИРОДА

Час одељењског старешине – други разред

План рада – ЧОС

Припреме:

Радионице 1,2,3,4,5

Радионица 6

Радионица 7,8,9,10,11

Радионица – 12, 13

Радионица 14,15

Радионица 16

Радионица 17,18,19

Радионица 21

Радионица 22

Радионица 23

Радионица 24

Радионица 25

Радионица 26,27,28,29

  Радионица 30,31

Радионица 32, 33

Радионица 34

Радионица 35

 

 

 

 

Коришћена литература:

Др Иван Зечевић,Приручник, Програм превенције вршњачког насиља у школама, Бања Лука, 2010.

Ладислав Богнар, Снежана Кагуљ, Игре у одгоју, Осјек и Славонски Брод, 2011.

Ибоја Гера, Љубица Дотлић, Приручник за подстицањем дечјег самопоштовања, Пријатељи деце Војводине

http://udruga-zvono.weebly.com/

http://zdravstveniodgoj.wikispaces.com/Zdravstveni+odgoj

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ САРЕШИНЕ – први разред

План за час одељењског старешине: План рада за час одељењског старешине

13.Шта ми се допада, а шта не у школи

14.Рад на личном портфолију

15.Ко све може да ми помогне када уочим проблем

18.Час посвећен Светом Сави

Радионица број 19

Радионица број 20

Радионица број 21

Радионица број 23

Радионица број 24

Радионица број 25

Радионица број 26

Радионица број 27

Радионица број 28

?????????????????????????????????????????????????????????????????