Српски језик – четврти разред

Graphic3

ПРИДЕВИ     1an2

Контролни задатак

Контролни задатак

Радни лист – граматика

РАДНИ ЛИСТ – заменице

Радни лист – језичке вежбе 

Радни лист – граматика

Писање присвојних именица изведених од властитих именица

Контролни задатак – именице, глаголи придеви

Градивни придеви -вежба

Глаголска времена 3. групе

Укрштеница – глаголи

Збирне и градивне именице -вежбе 3 нивоа

Контролни 2 (поправни)

flowersflowersflowersflowersgif_2911

Математика за четврти разред

Збирка материја ла за четврти разред:

Graphic2

Домине – разломци     1an2

Триомино – разломци   1an2

Једначине – укрштеница

Математички изрази

Квадар и коцка – површина   

Дељење двоцифреним бројем       

Дељење вишецифреним бројем         

ПРИПРЕМА ЗА ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ЗДРУЖИВАЊЕ ЧИНИЛАЦА

Дељење једноцифреним бројем 2  

Множење једноцифреним бројем 

Дељење једноцифреним бројем 1  

Дељење једноцифреним бројем

Укрштеница

Множење једноцифреним бројем

Задатак – дељење и множење

Дељење декадном јединицом

Сабирање, одузимање, множење, дељење        

Сабирање и одузимање

Игра за увежбавање сабиранја и одузимања             

Припрема за други писмени задатак             

Контролни задатак – површина квадрата и правоугаоника    

Површина правоугаоника и квадрата – групни облик рада      

Јединице мере за површину – 3 нивоа      

Слагалица       

Триомино -јединице за мерење површине

Површина фигуре 

1240543_355470247916965_1471818507_n

Задаци – Halloween

Математика за талентоване

Задатак за примену знања

Укрштеница – бројеви до милион

Сабирање и одузимање хиљада и милиона 1  993685_355470084583648_2069217307_n

Сабирање и одузимање – 3 нивоа

Сабирање и одузимање хиљада и милиона

Сабирање и одузимање – решења у слагалици

Сабирање

Сабирање 1

Одузимање

Одузимање – 3 нивоа 

Укрштеница – одузимање

Одузимање – 3 нивоа  

Припрема за 1. писмени задатак

a48f2a335446

ТАЈНИ АГЕНТ 000

На папирићима учитељ испише имена ликова из бајки или цртаних филмове. На једном од листића је име које представља решење шифроване поруке.   Свако дете извуче по један листић.  Сваком ученику дати  листић да шифрованом поруком и задатке. Задатак је да реше задате проблеме. Решавањем задатака добијају по  једно слово које је треба  да запишу и сачувају. Ко први реши задатак гласно узвикне решење, онај код кога је  листић са именом – решењем не сме ни једним покретом да се ода да је то он. Сада агент који је дешифровао поруку покушава да пронађе ко је тај агент, сва деца ћуте. Може да поставља питања, да посматра, потрага за тајним агентом може да се продужи до краја радног дана, када ће се објавити ко је страни агент. Решење овог задатка је: ТРИ ПРАСЕТА.

Наставни листић и упутство Тајни агент

1340859309_526-sekretnyj-agent_html

ИМЕНИЦЕ – ТРИ НИВОА СЛОЖЕНОСТИ

Рад на задацима на три нивоа сложености је дидактички оправдан јер треба користити све могућности прилагођавања наставе могућностима ученика. Ученицима дати могућност да бирају задатке у складу са својим способностима, па ће интелектуални капацитети ученика бити максимално искоришћени а у току часа ће сви подједнако бити мисаоно ангажовани. Експериментално је доказано  да овај облик индивидуализације наставе утиче на постизање бољих резултата ученика.

У уводном делу часа ученицима поделити самолепљиве стикере на којима ће сваки ученик написати једну именицу. Затим све листиће ставити у једну кутију, листиће измешати, па поново поделити. Потом ученици прилазе и лепе листиће у једну од три категорије (биће, предмет, појава). Следи    самостални рад. Сваки ученик бира ниво који ће радити. Кад заврши рад на свом листићу , прилази столу који се налази испред табле, узима лист са решењима и проверава тачност. Код сваког тачног одговора ставља знак плус. Уколико је решио све тачно узима сличицу пчелице (коју лепи поред решених задатака и боји је ) и нови листић са задацима и ради даље.

У завршном делу часа обавезно извршити анализу одговора утврдити где су ученици највише грешили и  од ученика тражити да за домаћи задатак нацртају дијаграм успешности према добијеним рeзултатима.

Преузми наставне листиће у PDF  –  I M E N I C E           PČELA

РИМСКИ БРОЈЕВИ – 2

У васпитању и образовању деце велику улогу играју љубав, стрпљење, разумевање и игра. Још једном смо потврдили да игра у учењу даје одличне резултате. Играјући се деца уче, а да ни сама нису свесна. Римске бројева смо обрађивали и увежбавали кроз игру, истина, ја сам морала мало више да радим на припремању часова, али то је дало одличне резултате. Овакав начин рада је подстакао и оне мање мотивисане да се укључе у игру (рад на часу). Доказ да смо успели је писмена вежба на којој је   просечна оцена одељења била   4,56.

И ево још једне слагалице, на њој смо радили цео један час. Имали су 48 ситних делића, а нису знали како слика изгледа, па су били „приморани“  да слажу по бројевима, јер задатак је да сложе по 8 делова у 6 редова како би добили слику. Прво су се мало мучили, а онда су покушали да сложе слику, али није ишло, неко се досетио да бројеве треба класификовати по стотинама и очас посла сви парови су решили.