НОВО ИЗДАЊЕ ПРИРУЧНИКА „МОЈ ПОРТФОЛИО“ – ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА

Ново издање приручника   „МОЈ ПОРТФОЛИО“ –   за ученике млађих разреда основне школе је измењено и допуњено издање чији је циљ да ученици добију модел који ће им помоћи да самостално прате и оцењују своје напредовање и развој. „МОЈ ПОРТФОЛИО“ ће представљати збирку свих успеха ученика у учењу, спорту и раду уопште. Овај приручник ће помоћи ученицима да размисле о својим искуствима у школи и ван ње и да им дају смисао. Он  је пројектован тако да помогне ученику да сам буде главни покретач личног успеха, подстаћи ће га на постављање реалних циљева и мотивисаће га да те циљеве оствари. Састоји се од пет целина које се попуњавају током периода од првог до четвртог разреда. Црвеном бојом је уоквирен општи део који ученик  попуњава постепено (у сваком разреду по нешто). Не треба журити да се попуни тај део, треба добро размислити и попунити га када ученик буде потпуно сигуран у оно што жели да напише или нацрта на тим странама.

Остале боје су подељене по разредима:

Зелена – први разред

Жута – други разред

Плава – Трећи разред

Наранџаста – четврти разред

Својим садржајима портфолио ће подстаћи ученике на поштовање правила, на размишљање о својим особинама, поступцина, циљевима…Подстаћи ће родитеље да размисле о о жељама и потребама свога детета и на већу сарадњу са његовим учитељима. Учитељима ће дати комплетну „слику“ сваког ученика што ће му помоћи да лакше уочи проблеме својих ученика и да  им на време помогне у решавању тих проблема.

Уз приручник «Мој портфолио» ученик ће  чувати своје изабране  радове (цртеже, писмене радове, фотографије,истраживања, процене,  снимке представа на ЦД-у, дипломе, похвале…), заправо све радове на које си поносан и који показују да си остварио напредак у у односу на претходни период. На страници «Садржај прилога» ученик ће укратко образложити зашто бира рад који ће чувати у портфолију. Радећи на свом порфолију ученик ће научити да воли своје обавезе, а не да их се плаши. Научиће да поставља циљеве, планира своје активности и вреднује своје резултате. Портфолио ће попуњавати  добровољно, зато треба пажљиво да прати и да се радује сваком свом успеху. Своје добре резултате треба редовно да  прикупља сам, али не треба да се  стиди да од одраслих потражи помоћ када му је потребна. Пажљивим и одговорним радом на свом портфолију ученик заузми одговоран став према себи и свом успеху.

Овај приручник можете поручити преко e-mail адресе:  mojportfolio12@gmail.com

 

 

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – ПРВИ РАЗРЕД

Реченице – контролни задатак

Слагалица – сложи реченицу

Тест              Укрштеница – Загонетке

Реченице које се завршавају тачком, упитником и узвичником

Реченице које се завршавају тачком, упитником и узвичником 1

Тест A               Тест Б

Почетно читање и писање:

Припрема за писање писаних слова – фризови:

Писана слова            Писана слова 2             Писана слова  3

Писана слова 4         Писана слова 5             Писана слова 6

Писана слова 9         Писана слова 10           Писана слова 11

78cbfd75ab29

Ребус – авион
Јесење боје
Jесен
Јесење боје
Ребус – АЗБУКА
ТРИ ПРАСЕТА
Слике и речи: читање са разумевањем 1
Слике и речи: читање са разумевањем
ИГРА МЕМОРИЈЕ – РЕЧИ
БИНГО-СЛОВА
БИНГО – РЕЧИ

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzStudents (6)

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ САРЕШИНЕ – први разред

План за час одељењског старешине: План рада за час одељењског старешине

13.Шта ми се допада, а шта не у школи

14.Рад на личном портфолију

15.Ко све може да ми помогне када уочим проблем

18.Час посвећен Светом Сави

Радионица број 19

Радионица број 20

Радионица број 21

Радионица број 23

Радионица број 24

Радионица број 25

Радионица број 26

Радионица број 27

Радионица број 28

?????????????????????????????????????????????????????????????????