ДОБРО ДОШЛИ

Untitled-1

Ја сам Љиљана Павловић, учитељица  у Основној школи „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу. На мом сајту ћете наћи низ разноврсних материјала који су тестирани учионици и могу вам послужити у раду са децом. Можете преузимати садржаје са овог блога  и користити их у некомерцијалне сврхе.

DSCN4287

Час одељењског старешине – припреме за четврти разред друго полугодиште

ПЛАН ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – 2. ПОЛУГОДИШТЕ

Припреме:

18. Свети Сава – радионица     sv-sava-hilandar

19.Отворено ћу рећи

20.Како да боље живимо са другима – вандализам

21.Општа и лична хигијена

22.Недеља здраве хране

Програм рада ментора са учитељем приправником

Коришћена литература у изради програма:

ВОДИЧ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСАО НАСТАВНИКАРАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ, Београд, 2006.

МЕНТОРСТВО -приручник за наставнике, Подгорица, 2009.

ПРОГРАМ РАДА МЕНТОРА СА НАСТАВНИКОМ ПРИПРАВНИКОМ

ДНЕВНИК ЗА РЕФЛЕКСИЈУ

IИНСТРУМЕНТ ЗА САМОПРОЦЕНУ УЧИТЕЉА ПОЧЕТНИКА

АХА табела

c3c2f5119387

Српски језик – четврти разред

Graphic3

Контролни задатак

Контролни задатак

Радни лист – граматика

РАДНИ ЛИСТ – заменице

Радни лист – језичке вежбе 

Радни лист – граматика

Писање присвојних именица изведених од властитих именица

Контролни задатак – именице, глаголи придеви

Градивни придеви -вежба

Глаголска времена 3. групе

Укрштеница – глаголи

Збирне и градивне именице -вежбе 3 нивоа

Контролни 2 (поправни)

flowersflowersflowersflowersgif_2911

Математика за четврти разред

Збирка материја ла за четврти разред:

Graphic2

Квадар и коцка – површина   1an2

Дељење двоцифреним бројем       1an2

Дељење вишецифреним бројем          1an2

ПРИПРЕМА ЗА ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

ЗДРУЖИВАЊЕ ЧИНИЛАЦА

Дељење једноцифреним бројем 2  

Множење једноцифреним бројем 

Дељење једноцифреним бројем 1  

Дељење једноцифреним бројем

Укрштеница

Множење једноцифреним бројем

Задатак – дељење и множење

Дељење декадном јединицом

Сабирање, одузимање, множење, дељење        

Сабирање и одузимање

Игра за увежбавање сабиранја и одузимања             

Припрема за други писмени задатак             

Контролни задатак – површина квадрата и правоугаоника    

Површина правоугаоника и квадрата – групни облик рада      

Јединице мере за површину – 3 нивоа      

Слагалица       

Триомино -јединице за мерење површине

Површина фигуре 

1240543_355470247916965_1471818507_n

Задаци – Halloween

Математика за талентоване

Задатак за примену знања

Укрштеница – бројеви до милион

Сабирање и одузимање хиљада и милиона 1  993685_355470084583648_2069217307_n

Сабирање и одузимање – 3 нивоа

Сабирање и одузимање хиљада и милиона

Сабирање и одузимање – решења у слагалици

Сабирање

Сабирање 1

Одузимање

Одузимање – 3 нивоа 

Укрштеница – одузимање

Одузимање – 3 нивоа  

Припрема за 1. писмени задатак

a48f2a335446

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ – ПРИПРЕМЕ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

22Backup_of_Graphic1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План за ЧОС – 1. полугодиште

Припреме за час одељењског старешине – четврти разред

План учења – за 9. час

Учим лако, јер знам како – за 9. час

Није тешко бити фин -за 10. час

Коришћена литература:

1.    Материјал са семинара: Водич за часодељењскогстарешине(Збирка сценарија за ЧОС 1,2,3,4,5)

2.    Немој ми се ругати – Приручник за наставнике од 2. До 5. Разреда,Projekt operacije “Poštovanje” koji su zamislili i izradili Peter Yarrow Productions i Educators for Social Responsibility (“Odgojitelji za društvenu odgovornost”), Direktori projekta:  Peter Yarrow i Flora Lazar , Napisala: Laura Parker Roerden

                      Viši savjetnik za sadržaj:  Linda Lantieri 

3.    Методе активно орјентисане наставе, Крагујевац, 2011

4.    Приручник за наставнике, EU VET program, 2006.

5.    http://www.zbornica.com/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=117&Itemid=108