ДОБРО ДОШЛИ

Девојчица

Ја сам Љиљана Павловић, учитељица  у Основној школи „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу. На мом сајту ћете наћи низ разноврсних материјала који су тестирани учионици и могу вам послужити у раду са децом. Можете преузимати садржаје са овог блога  и користити их у некомерцијалне сврхе.

МАТЕМАТИКА – ДРУГИ РАЗРЕД

НЛ Дељење бројем 2

НЛ Укрштеница

Множење

НЛ Половина

Листић за самопроверу таблице множења

НЛ Дељеник делилац количник

НЛ Дужи

НЛ Јединице мере за дужину

НЛ Линије, права, полуправа, дуж

НЛ Мерење дужине изл. линије

НЛ Упоређивање дужи

Текстуални задаци са две операције

Здруживање чинилаца

МНОЖЕЊЕ 2,3,4,5,10ТАБЛИЦА МНОЖЕЊА

Текстуални задаци са две операције 

МНОЖЕЊЕ

Множење броја 4 и бројем 4 (припрема, математички бинго, слагалица)

Множење, знак пута

множење броја 2

Једначине

Једначине 1

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК 1

Слагалица

Сабирање без прелаза

Сабирање двоцифрених и једноцифрених бројева (38+7) 1

Сабирање двоцифрених и једноцифрених бројева (38+7)

Одузимање двоцифрених бројева (38–23) радни лист

Одузимање једноцифреног броја од вишеструке десетице

Одузимање једноцифрених бројева од двоцифрених (45–7) – листић

Одузимање једноцифрених бројева од двоцифрених (45–7) – листић

clipart-thumbs-upgood-thumb-up---clipart-best-ttxxdx0y

Час одељењског старешине – други разред

План рада – ЧОС

Припреме:

Радионице 1,2,3,4,5

Радионица 6

Радионица 7,8,9,10,11

Радионица – 12, 13

Радионица 14,15

Радионица 16

Радионица 17,18,19

Радионица 21

Радионица 22

Радионица 23

Радионица 24

Радионица 25

Радионица 26,27,28,29

  Радионица 30,31

Радионица 32, 33

Радионица 34

Радионица 35

 

 

 

 

Коришћена литература:

Др Иван Зечевић,Приручник, Програм превенције вршњачког насиља у школама, Бања Лука, 2010.

Ладислав Богнар, Снежана Кагуљ, Игре у одгоју, Осјек и Славонски Брод, 2011.

Ибоја Гера, Љубица Дотлић, Приручник за подстицањем дечјег самопоштовања, Пријатељи деце Војводине

http://udruga-zvono.weebly.com/

http://zdravstveniodgoj.wikispaces.com/Zdravstveni+odgoj

 

РУКА У ТЕСТУ – ДРУГИ РАЗРЕД

Child hands painted in colorful paints ready for hand prints

Child hands painted in colorful paints ready for hand prints

Планови:

Глобални план – Рука у тесту

Оперативни план Рука у тесту 2015-2016.

Припреме:

1.Уводни час

Радионица – Биљке 2,3,4,5

Радионица Ваздух 6,7,8,9,10, 11, 12,13

Радионица – Кретање 14,15,16,17,18

Радионица Звук 19,20,21,22

Мерење 23,24

Коришћена литература:

http://rukautestu.rs/

 

http://www.chemgeneration.com/rs/chainreaction/fizi%C4%8Dki-i-hemijski-eksperimenti.html

http://www.chemgeneration.com/rs/chainreaction/experiments/aerodinami%C4%8Dki-otpor.html

МАТЕМАТИКА – ПРВИ РАЗРЕД

Контролни задатак – мерење дужине

Јединице за мерење дужине – задаци

Мерење дужинеЈединице за мерење дужине

ЈЕДИНИЦЕ ЗА МЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ

Сабирање и одузимање до 100

Скривена слика

Одузимање (60-6)

Самопровера

Петоминутна

Једначине

ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ

БОЈАНКА Сабирање и одузимање десетица

Сабирање и одузимање десетицаСабирање и одузимање десетица

Спој десетице

Занимљив задатак

Слагалица – брод

Сабирање и одузимање до 20 

Сабирање и одузимање до 20_- Пирамида

Сабирање и одузимање до 20

14-6 Одузимање до 20

Упоређивање бројева до 20

Заокружи три броја чији је збир 20

Untitled-5

Самопровера

Сабирање 15+2

За самопроверу

За самопроверу

За толико мањи (већи) број -ниво 1

За толико мањи (већи) број -ниво 2

За толико мањи (већи) број -ниво 3

За толико мањи (већи) број

За толико мањи (већи) број 2

Игра – сабирање и одузимање (математички фудбал)

За толико мањи (већи) број

Бројевна права

Сабирање и одузимање

Сабирање и одузимање до 10 

Бројеви од 1 до 10 на бројевној правиТаблица сабирања до 10

Таблица одузимања до 10

Сабирање и одузимање до 10

Број 9
Сабирање и одузимање до 8
{FD87059F-9F0D-46E7-8279-5855F8AC4B02}Број 7 – задаци

Број 7 – скупови 1

Број 7 – скупови

Број 7 – задаци

Број 6 – задаци

Контролни задатак до 5

Укрштеница – ПЛУС

САБИРАЊЕ – PowerPoint
Упоређивање бројева

Бројеви 1,2 и 3

Број 3

Број 2

Број – укрштеница

Скупови

Линије – провера

Дуж

ТАЧКА

КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК – Предмети у простору и односи међу њима

НОВО ИЗДАЊЕ ПРИРУЧНИКА „МОЈ ПОРТФОЛИО“ – ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА

Ново издање приручника   „МОЈ ПОРТФОЛИО“ –   за ученике млађих разреда основне школе је измењено и допуњено издање чији је циљ да ученици добију модел који ће им помоћи да самостално прате и оцењују своје напредовање и развој. „МОЈ ПОРТФОЛИО“ ће представљати збирку свих успеха ученика у учењу, спорту и раду уопште. Овај приручник ће помоћи ученицима да размисле о својим искуствима у школи и ван ње и да им дају смисао. Он  је пројектован тако да помогне ученику да сам буде главни покретач личног успеха, подстаћи ће га на постављање реалних циљева и мотивисаће га да те циљеве оствари. Састоји се од пет целина које се попуњавају током периода од првог до четвртог разреда. Црвеном бојом је уоквирен општи део који ученик  попуњава постепено (у сваком разреду по нешто). Не треба журити да се попуни тај део, треба добро размислити и попунити га када ученик буде потпуно сигуран у оно што жели да напише или нацрта на тим странама.

Остале боје су подељене по разредима:

Зелена – први разред

Жута – други разред

Плава – Трећи разред

Наранџаста – четврти разред

Својим садржајима портфолио ће подстаћи ученике на поштовање правила, на размишљање о својим особинама, поступцина, циљевима…Подстаћи ће родитеље да размисле о о жељама и потребама свога детета и на већу сарадњу са његовим учитељима. Учитељима ће дати комплетну „слику“ сваког ученика што ће му помоћи да лакше уочи проблеме својих ученика и да  им на време помогне у решавању тих проблема.

Уз приручник «Мој портфолио» ученик ће  чувати своје изабране  радове (цртеже, писмене радове, фотографије,истраживања, процене,  снимке представа на ЦД-у, дипломе, похвале…), заправо све радове на које си поносан и који показују да си остварио напредак у у односу на претходни период. На страници «Садржај прилога» ученик ће укратко образложити зашто бира рад који ће чувати у портфолију. Радећи на свом порфолију ученик ће научити да воли своје обавезе, а не да их се плаши. Научиће да поставља циљеве, планира своје активности и вреднује своје резултате. Портфолио ће попуњавати  добровољно, зато треба пажљиво да прати и да се радује сваком свом успеху. Своје добре резултате треба редовно да  прикупља сам, али не треба да се  стиди да од одраслих потражи помоћ када му је потребна. Пажљивим и одговорним радом на свом портфолију ученик заузми одговоран став према себи и свом успеху.

Овај приручник можете поручити преко e-mail адресе:  mojportfolio12@gmail.com

 

 

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.